Verleende ontheffing geluidhinder Slimweg aan weerszijden van de Houterweg, Hoogkarspel

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Verleende ontheffing geluidhinder Slimweg aan weerszijden van de Houterweg, Hoogkarspel

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend. Op 1 november 2017 is ontheffing verleend om buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden uit te voeren aan/langs de Slimweg aan weerszijden van de Houterweg in Hoogkarspel. In de weken 44 en 45 2017 is ontheffing verleend voor werkzaamheden van maandag 07.00 uur tot vrijdag 19.00 uur.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.


1. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.


2. Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Informatie over het besluit

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel, telefoonnummer: 0228 – 352 352.

2017-11-09T11:56:08+00:00