Verleende omgevingsvergunning Koggeweg 52, Hem gewijzigd

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Verleende omgevingsvergunning Koggeweg 52, Hem gewijzigd

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verleende vergunning van 16 oktober 2017 voor het bouwen van een bedrijfsruimte op het perceel Koggeweg 52 in Hem gewijzigd in verband met een gewijzigde situering. De gewijzigde tekening is verzonden op 14 november 2017.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

1.
Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

2.
Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR Haarlem U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

2017-11-19T14:38:02+00:00