Verleende evenementenvergunning aankomst Sinterklaas Wijdenes

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Verleende evenementenvergunning aankomst Sinterklaas Wijdenes

Op 2 november 2017 is vergunning verleend voor de aankomst van Sinterklaas in Wijdenes. Het evenement wordt gehouden op 19 november 2017 van 10.30 uur tot en met 12.00 uur op de locatie Vluchthaven te Wijdenes
Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bestuursondersteuning, telefoonnummer: 0228-352 352.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

1. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

2. Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

2017-11-06T17:30:46+00:00