Uitgebreide procedure omgevingsaanvraag Streekweg 148, Hoogkarspel

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Uitgebreide procedure omgevingsaanvraag Streekweg 148, Hoogkarspel

Het college van burgemeester en wethouders is van plan vergunning te verlenen voor het bouwen van een opbouw op het perceel Streekweg 148 in Hoogkarspel.

Zienswijze

Gedurende de termijn van inzage tot 21 december 2017 kan een ieder:


Schriftelijk een zienswijze sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Drechterland


Mondeling een zienswijze naar voren brengen. Hiervoor maakt u een afspraak bij het Omgevingsloket in Hoogkarspel

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

2017-11-09T11:59:16+00:00