KENNISGEVING, Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/KENNISGEVING, Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.
De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het bouwen van vier landbouwbruggen (KW19A, KW19B, KW19C en KW19D) te Hoogkarspel in de gemeente Drechterland. De bruggen ontsluiten de landbouwpercelen die door de te realiseren N23 Westfrisiaweg worden doorsneden. De aanvraag is onderdeel van een project van provinciaal belang, ter verbetering van de N23 Westfrisiaweg.

Verzenddatum verlengingsbesluit: 9 oktober 2017

Aanvrager: Provincie Noord-Holland

Locatie: Langs de Slimweg, Hoogkarspel (H 519)

Zaaknummer: 5209305

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

2017-11-01T12:53:01+00:00