Gemeente Drechterland: verleende vergunning reclameborden PromoBase

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Gemeente Drechterland: verleende vergunning reclameborden PromoBase

Op 31 oktober 2017 is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden. De borden worden geplaatst van 29 september 2018 tot en met 14 oktober 2018, voor de aankondiging van de Halloweenfair Drechterland.

Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bestuursondersteuning, telefoonnummer: 0228-352 352.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.
1.
Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.
2.
Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

2017-11-02T10:02:13+00:00