Gemeente Drechterland: verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van kerstbomen

Home/Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Gemeente Drechterland: verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van kerstbomen

Op 16 november 2017 is vergunning verleend voor het innemen van een tijdelijke standplaats op het Raadhuisplein nabij het gemeentehuis voor de verkoop van kerstbomen. De vergunning geldt voor donderdag 7 december, vrijdag 8 december, en zaterdag 9 december 2017.

Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bestuursondersteuning, telefoonnummer: 0228-352 352.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.
1. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.
2. Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

2017-11-20T21:43:15+00:00