Drechterland blijft onder toezicht Provincie

Home/Hoogkarspel/Drechterland blijft onder toezicht Provincie

Leek de begroting voor 2019 eindelijk sluitend te zijn, nu blijkt dat er toch nog een gapend gat in deze begroting is geslagen door nieuwe financiële ontwikkelingen.

De Provincie heeft een analyse losgelaten op de begroting 2019 van Drechterland en daaruit kwam naar voren dat door o.a. het uitvoeringsprogramma 2018-2020 structureel tot hogere uitgaven gaat leiden.

Tijdens de behandeling van de kadernota werd door het college al aangegeven dat het college met een ombuigingsvoorstel richting de gemeenteraad van Drechterland gaat komen die moet gaan leiden tot een substantiële vergroting van de financiële ruimte en de begroting vanaf 2022 weer in evenwicht moet brengen.

Bron: wfnieuws.nl

2019-08-14T16:13:42+00:00