De gemeente wil graag met u in gesprek! Hoe democratisch werken wij in onze gemeente?

Home/Hoogkarspel/De gemeente wil graag met u in gesprek! Hoe democratisch werken wij in onze gemeente?

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Quick Scan Lokale Democratie
De gemeente Drechterland vindt de input van inwoners en heel belangrijk. Daarvoor zetten we de Quick Scan Lokale Democratie in. Vanaf 1 oktober staat deze korte online-vragenlijst voor u klaar: www.quickscanlokaledemocratie.nl/form/quick-scan-lokale-democratie-dre

Anoniem verwerkt
De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog beter kunnen samenwerken.
De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog vitalere lokale democratie.

2019-10-01T20:05:12+00:00