Aanvraag omgevingsvergunning Stationslaan, nabij het spoor, Hoogkarspel

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Aanvraag omgevingsvergunning Stationslaan, nabij het spoor, Hoogkarspel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2017 een aanvraag ontvangen voor het kappen van bomen (Essen) op het perceel Stationslaan, nabij het spoor te Hoogkarspel .

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

2017-11-07T08:56:48+00:00