Aanvraag omgevingsvergunning Padlandbos, Venhuizen

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Aanvraag omgevingsvergunning Padlandbos, Venhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2017 een aanvraag om omgevingsvergunnig ontvangen voor het kappen van 14 bomen in het Padlandbos in Venhuizen.

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

2017-11-02T10:03:21+00:00