Aanvraag omgevingsvergunning Kerspelweg 2, 1616DG, Hoogkarspel

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Aanvraag omgevingsvergunning Kerspelweg 2, 1616DG, Hoogkarspel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober 2017 een aanvraag ontvangen voor het kappen van 7 bomen op het perceel Kerspelweg 2 te Hoogkarspel .

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

2017-11-10T08:42:04+00:00