Aanvraag omgevingsvergunning Binnenwijzend 25T, nabij het spoor, Hoogkarspel

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Aanvraag omgevingsvergunning Binnenwijzend 25T, nabij het spoor, Hoogkarspel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2017 een aanvraag ontvangen voor het kappen van het kappen van bomen ( Populieren/ Elzen) op het perceel Binnenwijzend 25T, nabij het spoor te Hoogkarspel.
Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

2017-11-06T17:29:07+00:00